• Nederlands
  • Deutsch

Fresh Valley

Teelt

Er wordt bij Fresh Valley geteelt in moderne kassen. Door de spreiding van plantdata's en gebruik van belichting is Fresh Valley in staat jaarrond heerlijke smaaktomaatjes te produceren.

Om het gewas zo optimaal te laten groeien wordt d.m.v. een klimaatcomputer alles geregeld. D.w.z. de watergift, voeding en de energie wordt afhankelijk van het weer en de stand van het gewas aangestuurd.

Het teeltseizoen van de tomatenteelten begint rond begin november als de nieuwe planten in de kas worden gezet. Deze nieuwe planten moeten dan nog enige tijd groeien voordat de eerst oogstbare tomaten aan de planten hangen. Afhankelijk van het klimaat en de hoeveelheid buitenlicht zullen de eerste tomaten begin januari worden geoogst.

Het tempo van de bloei en de oogst ligt in het voorjaar lager dan in de zomer. Het oogsten van tomaten gaat door tot half oktober. De teelt duurt ongeveer 50 weken. In 40 weken daarvan wordt er geoogst. Tussen twee teelten door is de kas ongeveer twee weken leeg voor de voorbereiding van de nieuwe teelt (grote schoonmaak).

Biologische bestrijding

Binnen het Global-Gap wordt er maximaal biologisch geteeld. Dit houdt in dat alle mogelijke moeite gedaan wordt om plagen van insecten die voor de tomaat schadelijk zijn, zoveel mogelijk met natuurlijke vijanden te bestrijden. Hierbij mag slechts, indien de plaag niet meer biologisch te controleren is en er grote economische schade dreigt, plaatselijk met selectief werkende correctiemiddelen ingegrepen worden. Dit lukt het ene jaar beter dan het andere jaar, omdat bepaalde insecten van buitenaf plotseling massaal toe kunnen slaan.

De diverse soorten biologische bestrijders worden gekocht bij een tuinbouwtoeleveringsbedrijf. Zij voorzien ons van een zeer uiteenlopend arsenaal van natuurlijke vijanden tegen onder andere spint, luis, trips, mineervlieg, rupsen, witte vlieg, e.d.

Ook komt het zeer regelmatig voor, doordat we nagenoeg geen chemische bestrijding meer uitvoeren, dat diverse natuurlijke vijanden, spontaan van buiten de kas binnen komen vliegen. In de vroege zomer zijn ook vooral de broedende kwikstaartjes een uitstekende bestrijder van rupsen, die ons gewas door vraat beschadigen.

Biologische balans is het bestrijden van ziekten en plagen met nuttige organismen (natuurlijke vijanden) en natuurlijke bestrijdingsmiddelen.

Door de inzet van sluipwespen, roofmijten en roofwantsen (natuurlijke vijanden) wordt een biologisch evenwicht gecreeërd.


Hommels

Hommels worden gebruikt voor de bestuiving in tomaat. Met als resultaat enorme besparingen op arbeidskosten, verbetering in vruchtkwaliteit en soms zelfs productieverhoging.

De voordelen van natuurlijke bestuiving met hommels zijn legio:

  • arbeidsbesparing

  • kwaliteitsverbetering

  • produktieverhogend

De nesten van gemiddeld 80 hommels worden in de kas gezet. In de tien weken dat het nest bestaat vermeerdert het aantal hommels tot zo'n 200, die op biologische wijze de gewassen bestuiven.

Het gebruik van hommels boven bijvoorbeeld honingbijen heeft een aantal voordelen. Ze werken in een hoog tempo, ze zijn vanwege hun grootte in staat relatief zware lasten te dragen, en door hun grootte kunnen ze beter in contact komen met de meeldraden en stampers. Ze stellen bovendien relatief weinig eisen aan de omstandigheden waarin ze worden gehouden. Ze voelen zich meer op hun gemak in kleine ruimtes (kassen) dan honingbijen, ze zijn nog actief bij lage temperaturen en lichtintensiteit en laten zich niet weerhouden door sterke wind en regen. Bovendien communiceren hommels niet met elkaar (bijen communiceren wel met elkaar, als die buiten een lekkerdere bloem vinden ‘zeggen’ ze dat tegen elkaar), wanneer een hommel een betere bloem buiten de kas heeft gevonden kan ze dat niet aan haar nestgenoten vertellen en die zullen dus gewoon in de kas blijven werken. Nog een voordeel is het feit dat ze sneller van boom tot boom vliegen, ze blijven niet lang bij een bepaalde boom hangen. Dit is vooral handig in de fruitteelt, vanwege noodzakelijke kruisbestuiving.

Hoe u kunt zien wanneer een hommel zich bedreigt voelt

Wanneer de hommel op een bloem zit en zich bedreigt voelt zal ze één van haar middelste poten optillen. Als het koud is zal ze zich zelfs op de grond laten vallen om u te vermijden, ze heeft dan niet genoeg warmte opgebouwd om weg te kunnen vliegen. Het schijnt ook zo te zijn dat hommels niet van mensenadem houden, dus als u een hommel van dichtbij wilt bekijken, zorg dan dat u niet op haar ademt.

Certificering

Het bedrijf is Europcap gecertificeerd, dit zijn europese normen voor o.a. energieverbruik, gewasbescherming en waterhuishouding.

Ook is Fresh Valley I.F.S. (International Food Standard) gecertificeerd voor de opslag, sorteren en verpakken van tomaten.

I.F.S. is opgezet door Duitse retailers. In principe is I.F.S. de Duits/Franse tegenhanger van de Engelse BRC standaard.

Deze certificering houdt in:

  • Er wordt gewerkt volgens een heldere structuur die in grote lijnen voldoet aan het ISO 9001:2000 en HACCP systeem

  • Het leveren van aantoonbare kwaliteit en voedselveiligheid waarbij de klant centraal staat

  • Minder kans op fouten waardoor recall acties worden voorkomen door het werken met werkinstructies en het uitvoeren van instructies

Sinds juli 2013 zijn wij ook TESCO gecertificeerd

Het voldoen aan deze norm is een voorwaarde om aan TESCO te mogen leveren. De norm is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat er uitsluitend topkwaliteit in de schappen komt te liggen, afkomstig van telers die produceren op een milieu verantwoorde wijze, met inachtneming van de gezondheid en welzijn van de medewerkers.

Zie hieronder de certificaten: